MOBILE APPLICATION

โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ด้วยยุคปัจจุบันที่การสื่อสารหรือเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร และความรู้อย่างง่ายได้ โดยเฉพาะการเข้ามาของสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต ทำให้อยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้ภายในไม่กี่นาที บริษัทฯ จึงพัฒนาโปรแกรม ที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น