BI Developer 1 position

Business Intelligence

” Depth First Co., Ltd. ”
บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด : บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Solutions และการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA เป็นบริษัทที่ปรึกษากระทรวงการคลังระดับ 1 และผ่านการรับรองการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐาน CMMI เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตซอฟแวร์ในปี 2550 และ 2561 กำลังเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมทีมงาน ในตำแหน่ง :

BI Developer 1 positions

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ทำงานร่วมกับผู้ใช้งาน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร เพื่อให้คำปรึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ ในโครงการ Business Intelligence ได้
 • ออกแบบพัฒนา Business Intelligence และ Data Warehouse Solution(RDBMS หรือ Big Data Platform) โดยใช้ ETL (Pentaho Data Integration) จัดเตรียมข้อมูล และ Dashboard (Tableau, IBM Cognos)
 • ทำงานร่วมกับทีม Developer ในการให้คำปรึกษา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการข้อมูลได้
 • สามารถรายงานประเด็น หรือความเสี่ยงในการพัฒนาระบบต่อผู้บังคับบัญชาได้
 • จัดทำเอกสารทางด้านเทคนิค (Training Material, Technical Specification หรือ Trouble shooting Manual) สำหรับโครงการได้
 • ทำงานร่วมกับทีม เพื่อศึกษา วิจัย แนะนำ และปรับปรุงเทคโนโลยีด้าน Data Analytic ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 – 8 ปี ในงาน Data Analytics (หากมีประสบการณ์กับ Big Data Ecosystem หรือ โครงการ Data Science จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ SQL, MS Excel, ETL, Web Scraping หรือ Data Preparation Tools ในการ Extract ข้อมูล และจัดการข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ Business Intelligence และ Data Visualization (Tableau, IBM Cognos)
 • มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และการวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อหา Insight ของข้อมูล และสามารถให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ใช้งานได้
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกันเป็นทีม มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาจำกัดได้
 • สามารถเดินทางไปทำงาน หรือทำงานประจำไซต์งานได้

สวัสดิการ :

 • ทำงานจันทร์ – ศุกร์ 9.00-18.00
 • ท่องเที่ยวประจำปีใน/นอกประเทศ
 • โบนัส
 • คอร์สอบรมเพิ่มความรู้
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเช่าโน๊ตบุ้ค
 • ค่าเดินทาง/ค่าพาหนะ + เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
 • ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจเข้ามากรอกใบสมัครหรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ :

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
155/10 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
Tel. 02-661-6609 และ 02-661-6610 Fax. 0-2261-5774
หรือส่งอีเมล์มาที่ hr@depthfirst.co.th